0005: หุ้นGL’s Financial Statements 4Y(2550-2553) in Comparison

Sun 17/4/11 at 14:17 2 comments

งบดุล
สินทรัพย์

หนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 งบกำไรขาดทุน


งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน

Advertisement

Entry filed under: Investment. Tags: , , .

0004: FAQ หุ้น GL รู้จักแล้วจะรักเอง 0006: GL’s Annual General Meeting 2011

2 Comments Add your own

 • 1. jo7373  |  Mon 18/4/11 at 9:29

  สะดวกเลยนะครับ อย่างนี้ 🙂

  Reply
 • 2. Thaloengsak  |  Fri 6/5/11 at 13:07

  ผมกลับใจมาถือแล้วนะครับ
  น่าสนใจมาก

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed%d bloggers like this: